Kệ thép hay kệ sắt đa năng

Bày, đặt để các loại hàng, giấy tờ...
ffbh